Break the Pattern Vase

Date 2009.

  • Break the Pattern Vase: Photographer Tas Kyprianou
  • Break the Pattern Vase: Photographer Tas Kyprianou
  • Break the Pattern Vase: Photographer Tas Kyprianou
  • Break the Pattern Vase: Photographer Tas Kyprianou
  • Break the Pattern Sample Vase 2007
  • Break the Pattern Sample Vase Close Up 2007
  • Break the Pattern Sample Vase Close Up 2007